Zastupovanie a splnomocnenia, Zastupovanie - Občianske právo