Úhradu Miezd Zákona - Plat Platobné podmienky - India Piliny

Zadajte e-mailovú adresu pridruženú k vášmu účtu, a my vám e-mail odkaz na obnovenie heslaHlavným cieľom zavedenia výplatu Mzdy Zákona, je, aby sa zabránilo zbytočné prieťahy v úhradu mzdy a aby sa zabránilo neoprávnenému zrážok zo mzdy. Podľa § Úhradu Miezd, Zákona mzdy v priemere menej ako INR, päťsto eur mesačne sú kryté a chránené Zákonom. Ďalej, Zákon sa vzťahuje na výplatu mzdy na osoby zamestnané v továrňach, na železniciach, alebo v inej prevádzkarne, ako je uvedené v výplatu Mzdy Zákona. Pojem mzdy boli definované ako všetky odmeny (či už prostredníctvom plat, príplatky, alebo inak) splatné osoba, ktorá je zamestnaná v súvislosti z jeho zamestnania alebo práce vykonané v týchto zamestnanosti. Za Úhradu Miezd Zákona, miezd zahŕňajú: podľa ustanovenia výplatu Mzdy Zákona, miezd je potrebné venovať zamestnancov pred uplynutím. V prípade, že počet zamestnancov je menej ako, mzdy, musí byť splatené pred uplynutím. deň posledný deň mzdy obdobie Ďalej, mzda musí byť vyplatená len v pracovný deň a nie na dovolenke. V prípade zamestnávania každá osoba je ukončené mzdy zarobil tým, že ho musia byť uhradené pred uplynutím lehoty na druhý pracovný deň odo dňa ukončenia zmluvy.

Mzdové by sa mala venovať len v súčasných mincí alebo mena poznámky alebo oboje.

Odmenou môže byť aj platené šekom alebo pripísania na bankový účet, však, aby sa to tak, zamestnávateľ je povinný získať písomné povolenie od činná osoba.

Zamestnávateľ môže odpočítať z platu alebo mzdy zamestnanca za Úhradu Miezd Zákona. Celková výška zrážky, by nemalo prekročiť päťdesiat na mzdy zamestnanca v každom mzdy obdobie. Keď celé, alebo ich časť zrážok, ktoré je určené pre platby do co - operative spoločnosti, potom zrážky nemôže prekročiť. Keď je odklad platenia mzdy alebo odpočítania bol vyrobený zo mzdy, v takom prípade sa žiadosť môže podať orgán. Tu je zoznam ľudí, ktorí môžu, aby žiadosť orgánu: úrad po prijatí žiadosti, bude počuť žiadateľa a zamestnávateľ alebo iná osoba zodpovedná za omeškanie platby miezd. Na to byť splnené, úrad môže nariadiť zamestnávateľ na vrátenie nadmerného odpočtu, alebo môžu priamo k úhrade miezd spolu s výplatou náhrad. Náhrada suma nesmie presiahnuť desaťnásobok sumy odpočítané a nemôže presiahnuť INR, ale rovnako by nemala byť menej ako INR. Odvolanie možno podať proti uzneseniu orgánu, a to do tridsať dní pred súd malé príčiny a alebo pred okresným súdom. Keď osoba zodpovedná za výplatu mzdy, ak zamestnanec poruší ktorékoľvek ustanovenie časti platby, mzdy a konať ako osoba, ktorá by bola povinná platiť pokutu sumu. Trest suma však pohybuje okolo rôznych častí, ako je v rozpore Pri osobe, ktorá je povinná zachovať všetky záznamy, alebo registrovať alebo poskytnúť akékoľvek informácie alebo priznanie, nedokáže udržať registra alebo evidencie alebo úmyselne odmieta alebo opomenie, aby predložili akékoľvek informácie, taký čin by byť postihnuteľné s pokuty, ktoré nesmú byť menej ako INR, päť, sto, ale ktoré by sa mohli rozšíriť na INR, päťsto. Kde každý, kto bol odsúdený za akýkoľvek trestný čin trestný podľa tohto Zákona je opäť vinným z trestného činu, zahŕňajúce rozpore rovnaké ustanovenia, by mal byť trest na následné presvedčenie, s odňatia slobody na obdobie, ktoré nesmie byť kratšia ako jeden mesiac, ale ktoré môžu predĺžiť na šesť mesiacov a pokuta splatná by byť nie menej ako INR, - ale, ktoré by sa mohli rozšíriť aj na INR, päť, sto, alebo oboje.