Likvidácia právnických definícia z likvidácie

Zber majetok patriaci dlžníkovi sa použijú na plnenie jeho alebo jej nesplatenej dlhy Likvidácia spoločnosti nie je to isté ako jeho zrušenie (zánik svojej existencie ako právny subjekt) V závislosti od štatútu, likvidácie môže predchádzať alebo podľa zrušeníKeď spoločnosť prechádza v likvidácii, peniaze prijaté akcionári namiesto ich zásob je zvyčajne považované za účelom predaja alebo výmeny zásob vyplývajúca v jeho liečby ako zisk alebo strata, pre účely Dane z Príjmov. Všetok obsah na tejto webovej stránke, vrátane slovník, synonymický slovník, literatúra, geografia a iné referenčné údaje pre informačné účely. Tieto informácie by nemali byť považované za úplné, aktuálne, a nie je určené na používanie v mieste návštevy, konzultácie, alebo radu, právnej, zdravotnej, alebo akékoľvek iné profesionálne.