Administratívne rozdelenie Indie

Politika Indie Tieto dedinky sú ako"príbytky' India je zložený z približne. šesť miliónov príbytky V niektorých štátoch, väčšina obcí má jediný osídlenia v iných (najmä Kerala a Tripura) je vysoký pomer príbytky do dedín

Obce v Indii, sa spravujú Mestské Podniky (Mahan agar Pálinka) pre veľké mestských oblastiach, Obecnej Rady (Nagar Pálinka) pre menších mestských oblastiach a obecné Zastupiteľstvá (Nagar Panchayats) pre prímestské oblasti.

Obce môžu byť tak veľké, ako okrese alebo menšie ako Tehsil.